hur man isolera betongkällarväggar

Isolering är avgörande för betongkällarväggar källaren håller husets ugn, varmvattenberedare, tvättmaskiner, och viktiga verktyg. Eftersom de är naturligt ligger under marknivå, källare är oftast svalt och fuktigt. Källarväggar gjorda av betong, sten, betong block, och andra murverk grundmaterial har mycket minimal isolerande egenskaper och orsakar cirka 20% av värmeförlusten i ett hem. Det är därför isolerande dina källare väggar är nödvändigt, särskilt när du bor i områden som har mycket kallt klimat.

Det finns tre sätt att isolera källarväggar: Från utsidan, från mitten av grunden, och från insidan av strukturen. Om inte huset är fortfarande i planeringsfasen, isolerande en källare från insidan är oftast den mest praktiska method.??The de vanligaste typerna av isolering är glasfiber batt isolering, skumisolering och blåst in isolering. Dessa typer installations har motsvarande R-värden (värmemotstånd). Du måste välja vilken typ av isolering som är mest praktiskt och som gäller för dig.

Steg 1 – bedöma situationen

Det finns också bygga krav som måste uppfylla, såsom lokala brandföreskrifter och byggnormer. Oftast måste du konsultera en lokal byggare och kontrollera med lokala byggmyndigheterna att se till att projektet kommer att uppfylla sina requirements.??Check för källaren inredningsdetaljer som kan göra projektet svårare, såsom ojämna väggar, sprickor, läckor, fukt eller utbuktningar. Dessa bör lösas innan isolering börjar. Även om många inre isolerings installationer är lätt att utföra, i vissa fall är det fördelaktigt att ringa en professionell.

Steg 2 – Bestäm bästa isolering

Bland de olika typer av isolering är glasfiber batt isolering det enklaste och billigaste. Det är effektivare än skumisolering och inte som rörigt som blåses in isoleringen.

Steg 3 – Se Säkerhetsåtgärder

Glasfiber isolering kan irritera exponerad hudområden, och därför är det rekommenderas att bära en långärmad tröja, långbyxor och lätta arbetshandskar. En respirator mask och skyddsglasögon är också till hjälp.

Steg 4 – Utför ordentlig isolering

Fyll alla håligheter. Placera isolering mellan reglarna, bjälklag och takbjälkar, häftning dem på plats när du går. Det viktigaste i en isolerande jobb är att ha åtsittande vadd som helt fyller stud hålrum utan håligheter eller luckor.

Montera mattorna innan du skär dem. När man arbetar med elkablar och lådor, dela och skär vadd att passa runt dem. Stuff rester av isolering i alla öppna områden där värmeförlust kan förekomma. Var noga med att fylla alla luckor i fönster och dörrar. Slutligen, kontrollera alla områden igen för att se om det finns någon mer som behöver extra isolering.