hur man isolera mellan en garagetaket och en vindsvåningen

Om du har en vindsvåningen rakt ovanför garagetaket, så kan du vara bekymrad över mängden kall luft som överförs mellan dessa två platser. Lägga ett lager av isolering till garagetaket kan hjälpa dig att förhindra att kall luft från att komma in i ditt hem och kommer också att hjälpa dig att spara pengar. Du kan stöta på problem när det gäller att korrekt ventilera ditt garage och vinden. Kontrollera att garagetaket har en ordentlig ventilation rutan och vinden har gavel ventiler och fläktar.

Se till att dina utrymmen ordentligt förberedda innan du börjar lägga till isolering. Du kan göra detta genom att lägga ventiler till vinden. Lägg inte till den isolerande tyg tills du är säker på att båda rummen är ordentligt ventilerad. Dålig ventilation kommer att bära risken att rök från garaget in i ditt hem och låta mögel att växa i vindsutrymmet. Om du har några tvivel kontakta en isolerings specialist.

Steg 1 – Förbered Attic och garage

Mät utrymmet ovanför garagetaket så att du vet hur mycket isolering du behöver för att täcka utrymmet. Du kommer att behöva för att få rätt isolering för jobbet. Det finns ett antal olika typer av isolering med varierande grad av kvaliteter och priser. Du behöver för att få rätt vadden (enheten för isolering) för jobbet. Återigen, om du inte är säker, bör du be säljpersonal om rätt mängd att isolera din garagetaket. Vanligtvis bör en 30 vadd vara tillräckligt bra. Kontrollera att isoleringen är också märkt som brandsäkra för att följa lokala byggregler.

Steg 2 – Få Isolering

Ta isoleringen upp till vinden, så att du är över garagetaket. Ta upp golvet så att du kan se reglarna. Du bör ha en ångspärr mellan isoleringen och taket i ditt garage. Detta är särskilt imnportant om du har värme och luft i garaget. Till exempel kan värme och luft kommer från klädtorkar. Lägg ner isoleringen mellan reglarna. Var noga med att se till att det inte är nära till kanterna av taket. Detta förhindrar att isoleringen från vidröra fuktiga väggar och är viktigt eftersom det allvarligt kan påverka isoleringsmaterialet.

Steg 3 – Placera Isolering

När isoleringen har lagts, kan du sedan avsluta det genom att tejpa ner kanterna för att hålla dem säkra. Se till att du inte fälla fukt under kanterna eftersom kan orsaka problem, såsom mögel. När du är klar att lägga golvet, byta skivorna i vinden.

Steg 4 – Efterbehandling