hur man installerar trä trappsteg

Installera trä trappsteg i stället för mattor på dina trappor kan vara lite svårt. Följ dessa steg och praxis tålamod tillsammans med några grundläggande kunskaper för att installera dina trappsteg.

Använd en spett för att ta bort mattan och någon stoppning, please remsor och häftklamrar från dina trappor. Sopa upp smuts, gips lera eller skräp som hamnar på efterkälken. Om det behövs, sand ut några stora brister som du hittar på att ta bort mattan.

Steg 1 – Ta bort mattor

Om dina trapporna var matta innan det aktuella projektet, kan varje gnissel har dämpas av mattor och stoppning. Använd en nivå och se till att trappan är nivå. Shim några trappsteg som inte är i nivå för att ta bort gnissel. Om du inte har shims, kan du använda långa skruvar för att dra åt trappsteg och eliminera squeaking ljud.

Steg 2 – Kontrollera Squeaks

Trappkanten är den del av det trapp som sticker ut förbi stigaren. Du måste först ta bort den befintliga nosen med hjälp av en såg så att den nya Nosing kan installeras. När du har tagit bort den gamla nosing, mäta i 3 olika platser på undersidan av slitbanan trappa för att bestämma djupet av nosen. Mäta avståndet ovanpå nosen. Använda en penna och dra en rak linje från den ena sidan av slitbanan trappa till den andra. Du kommer då att behöva använda en såg (en cirkulär som fungerar bäst) att skära slitbanan. Använd sedan en sticksåg att avsluta ändarna av slitbanan.

Steg 3 – Skär trappkanten

Använd ett måttband för att mäta trappsteg för att få mätningar av din trappnosen. Med hjälp av en spikpistol, installera nosen med efterbehandling naglar.

Steg 4 – Installera trappkanten

Om du kommer att måla eller färgning stammarna av dina trappor, bör du göra det nu. Innan färgning dina pigga, måste du installera ett nytt trä. Mät alla dina riser individuellt eftersom det är troligt att de inte alla samma längd. Klipp trä för dina stammar. Använd efterbehandling naglar att installera din nya trä för stammarna. Spika brädorna vid själva botten av stigaren. Den övre delen av stig kommer att täckas med trappa slitbanan eller trappnosen.

Steg 5 – Stain och måla riser

Mät alla trappsteg. I vissa fall kan de inte alla vara av samma storlek. När du har mätt trappstegen, klippa lövträ för dina trappsteg. När du har klippt lövträ, kan du sedan bifoga det till trappsteg. Använd en stark trälim att undvika att göra några spikhål. Upprepa denna process tills du är klar med hela trappa fall.

Steg 6 – Installera trappstegen