hur man installerar magnetiska skåp fångster

Magnetiska skåp fångsterna används främst för sin hållbarhet och motståndskraft. De förhindrar luckor och diabilder från swinging öppna och hålla barnen borta. Följ de enkla instruktionerna nedan för att installera magnetiska fångster i ditt skåp.

Först markera platsen i skåpet där du ska installera fångsten. Markera punkten motsatt antingen den övre eller nedre gångjärnet.

Steg 1 – Märkning rätt plats

Placera den magnetiska sidan av skåpet fångsten i mitten av varumärkena, om fångsten är fäst mittemot den övre eller nedre gångjärn. Håll fångst med en hand och för in en tvärhuvudskruv in i den med den andra handen. Använd en borrmaskin på en låg inställning vridmoment att noggrant dra åt skruvarna på insidan av trä skåp. Detta kommer att förhindra trä strippa bort det.

Steg 2 – Infoga Skruvar

Placera nu omagnetiska sidan av skåpet fångsten i mitten av platsen du gjort. Sätt i skruven i fångsten, och använda kraften borr för att fästa det på insidan av skåpdörren. Se till att båda delarna av magnetlås hamnar rätt.

Steg 3 – Förhindra Swinging

Öppna och stänga dörren ett par gånger för att se till att det finns motstånd mot dörren öppnas. Om du känner motstånd, har magnetlås installerats korrekt. Upprepa hela denna process för varje dörr.